قانون مذکور گوگل را ملزم می کند درخواست های دریافتی در این زمینه را بررسی کند و لینک های مربوط به شهروندان اروپایی را که به اعتبار و حسن شهرتشان لطمه می زند،حذف نماید. اروپاییان معتقدند برخی اطلاعات موجود در مورد افراد در فضای مجازی می تواند موقعیت حرفه ای و خانوادگی آنها را به خطر بیندازد و باید لینک آنها از جستجوگر گوگل حذف شود.

این قانون جنجال های حقوقی و قانونی فراوانی را به همراه آورده و برخی کارشناسان معتقدند می توان از آن برای حذف سوابق سو برخی افراد هم استفاده کرد.

بررسی ها نشان می دهد گوگل در مجموع بیش از 281 هزار درخواست برای حذف لینک اخبار و اطلاعات مربوط به شهروندان اروپایی دریافت کرده و از این طریق باید بیش از 1.1 میلیون لینک را حذف نماید.

گوگل بعد از بررسی لینک های مذکور حدود 602 هزار لینک را حذف کرده است. در میان مردم کشورهای اروپایی فرانسویان بیش از دیگران درخواست هایی برای حذف لینک از موتور جستجوهای خود را ارائه کرده اند و یک پنجم کل درخواست ها مربوط به این افراد است، اما از میان این درخواست ها تنها به 52 درصد از آنها عمل شده است.

اهالی بریتانیا در رتبه دوم بوده و به 63 درصد از درخواست هایشان عمل شده است. البته باید توجه داشت که حذف این لینک ها تنها مربوط به دامنه های اروپایی گوگل مانند google.co.uk  یا  google.fr است و دامنه اصلی گوگل یعنی google.com را شامل نمی شود.