هر کسي براي تميز کردن منزل، راهکار خود را دارد و به روش خود خانه را تميز مي‌کند! اما شما تا چه اندازه به کاري که مي‌کنيد، اعتماد داريد و مطمئن هستيد که شما در اين کار به سلامت خود لطمه‌اي نمي‌زنيد و از موادي استفاده نمي‌کنيد که آثار بدي برايتان داشته باشند؟

1- مراقب باشيد از مواد شوينده غليظ و قوي براي سراميک استفاده نکنيد!
براي دوام و حفظ زيبايي کف‌پوش‌هاي سراميکي بهتر است آن‌ها را به طور مرتب با اسفنج مرطوب تميز کنيد و بعد با استفاده از پارچه اي نرم با اسفنجي خشک، رطوبت آن‌ها را بگيريد.

2- چنانچه به طور مرتب سراميک‌ها را تميز کنيد از تجمع لکه هاي پايداري که به سختي از بين خواهد رفت، جلوگيري خواهيد کرد. ريختن کمي الکل و پودر ماشين لباس شويي در آب نظافت سراميک هم راهکار خوبي است.

3- اگر متوجه شديد خطوط بين سراميک کدر و بدرنگ شده است، مقدار کمي ماده شوينده به يک ليتر آب بيفزاييد. سپس با اسفنج آغشته به اين محلول، با دقت خطوط ميان سراميک‌ها را پاک کنيد تا لکه‌ها و مواد زائدي که در اين خطوط ميان سراميک‌ها به وجود آمده است با استفاده از همان محلول يا حتي آب خالص پاک شوند. مراقب باشيد از مواد شوينده غليظ و قوي براي سراميک استفاده نکنيد. زيرا ممکن است روي سطح آن‌ها خط بيفتد و آسيب جدي ببيند. هميشه پيش از هر نوع ماده پاک کننده، برچسب زوي آن را مطالعه کنيد تا با اطمينان کافي استفاده کنيد.

4- بهتر است براي تميز کردن هر نوع کف‌پوش، کار را از قسمت انتهايي سالن يا اتاق جايي که از در و راهرو دور است شروع کنيد و تکه تکه کف را تميز کنيد و جلو بياييد تا به در نزديک شود. به اين ترتيب شما پايتان را روي قسمت‌هاي تميز شده نمي‌گذاريد و از دوباره کاري جلوگيري مي‌شود.

5- اگر از سفيد کننده استفاده مي‌کنيد براي از بين بردن اثر ماده سفيد کننده در مرحله بعد از يک ماده شوينده ملايم استفاده و دوباره تمام کف را با دستمال خيس پاک کرده سپس همه بخش ها را با پارچه اي نرم خشک کنيد.

محلول پيشنهادي براي پاک‌کردن سراميک
مخلوط 1/4 جوش شيرين 1/2 سرکه و 1 پيمانه آمونياک در يک سطل آب گرم براي پاک کردن و زدودن رسوبات و آلودگي‌ها سراميک فوق‌العاده است.

توجه: توجه داشته باشيد هنگام تميز کردن سراميک‌ها با محلول‌هاي پاک کننده، حتماً هواکش را روشن يا حداقل پنجره اي را باز کنيد و براي جلوگيري از ايجاد هرگونه حساسيت دستکش بپوشيد. محلول پيشنهادي را حدود 20 دقيقه کنار بگذاريد. سپس با استفاده از اسفنج به تدريج همه قسمت‌ها را با آن بپوشانيد. حدود 10 تا 20 دقيقه بعد تمام قسمت‌ها را به طور کامل با دستمال خيس پاک کنيد. اگر از سفيد کننده استفاده مي‌کنيد براي از بين بردن اثر ماده سفيد کننده در مرحله بعد از يک ماده شوينده ملايم استفاده و دوباره تمام کف را با دستمال خيس پاک کرده سپس همه بخش ها را با پارچه اي نرم خشک کنيد.